Дилерська мережа | E.NEXT

Інтернет-магазини

Клієнт E.NEXT - покупець продукції, який безпосередньо обслуговується співробітниками Компанії та отримує товар безпосередньо з її складу. Клієнтами є оператори ринку, які, торгуючи як фірми-посередники, доносять продукцію E.NEXT від Компанії до Споживача, а в ряді випадків - кінцеві споживачі продукції.

Компанія здійснює цінову політику, спрямовану на отримання кінцевим споживачем продукції за єдиними рекомендованими цінами безвідносно до регіону; політику, яка гарантує рівну доступність продукції для всіх споживачів, а для клієнтів-посередників - рівні умови конкуренції та можливість отримання прибутку від співпраці з Компанією за рахунок рентабельної торгової націнки на її продукцію.

Детальніше 3